INLEIDING

Waarom een kunst- en bildungsweek?

De kunstvakgroep organiseert een kunst- en bildungsweek voor alle reguliere derdejaars uit de minoren als afsluiting van het schooljaar. In deze week wordt er door studenten op eigen niveau gewerkt.  Er wordt gewerkt aan film, dans, beweging- en objecttheater.  De studenten worden in workshops en aan de hand van voorstellingen geconfronteerd met diverse vormen van kunst, onder andere groot schilderen, muzikaal improviseren, driedimensionale objecten, audio-visueel en modevormgeving.

Het doel hiervan is om je blik op kunst en cultuur te verbreden en met hernieuwde kijk, bewustzijn, zelfvertrouwen en energie het ervarene te gaan toepassen in je eigen reflectie op wat je geleerd hebt in je minor.

Midden in de week is er een breakout-moment om je horizon vanuit andere invalshoeken dan kunst te verbreden. Deze Bildungsworkshops wordt door gastdocenten gegeven. Onderwerpen als GOOGLE GLASS, FOTOGRAFEREN, JOURNALISTIEK, MEDITEREN en FYSIEK IMPROVISATIE THEATER zullen vertegenwoordigd zijn.

Een andere motivatie voor deze week is de aandacht voor KUNST en CULTUUR in het curriculum. In de beroepsthema’s wordt aandacht besteed aan de vakdidactiek en wordt aangesloten op pedagogisch didactische thematieken. Het op eigen niveau actief zijn met kunst en cultuur in samenhang is in BT4 onder de noemer gesamtkunstwerk aan de orde geweest. Daarnaast zijn er vanuit het ministerie landelijk nieuwe kerndoelen en kennisbases geformuleerd voor kunst en cultuureducatie. Daardoor ontstaat in het basisonderwijs behoefte aan vakoverstijgende projecten, waarin de  samenhang tussen de kunstvakken duidelijk wordt.  Een belangrijk landelijk project is Cultuur met Kwaliteit.                                

Schermafbeelding 2015-05-14 om 20.52.33

Embodied Learning

DOELEN:

 • Actieve kennismaking met de kunstdisciplines. Zelf ondergaan, doen, scheppen en creëren. Embodied learning genoemd. Daarmee bereik je een meer doorleefde ervaring die de student meeneemt vanuit zijn minor om dit op een meer artistieke wijze onderzoek naar zichzelf en de omgeving laat doen.

 • Ontdekken wat de betekenis is van kunst en onderzoek.

 • Doorlopen van een eigen kunstzinnig creatief proces. 

 • creativiteitsontwikkeling ervaren.

 • Samenwerken met andere vakken. 

 • Samenwerken met kunstinstellingen, instanties, kunstenaars, expertise van buitenaf.

 • Omgaan met de omgeving, bv. optredens in Concordia, Rijksmuseum Twenthe, etcetera als inspirerende voorbeelden.

 • Verdieping in de vakinhouden van kunstonderwijs , verbreding en verdieping op eigen artistiek niveau.

 • Highlights uit de minor omzetten en uitvoeren naar een artisitieke presentatievorm.
 • Werken met visuele media- communicatie. Hoe vertel je een verhaal met beelden in film?

 • het creatief proces volgend leerplankader slo

  Het creatief proces volgens leerplankader van SLO